Publicaties

Rapporten van Bureau voor Archeologie worden gepubliceerd onder ISSN nummer 2214-6687 ("Bureau voor Archeologie rapport"). Dit is een verplichting die voortvloeit uit de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Binnen twee jaar na einde van het project worden de rapporten in het E-Depot van de Koninklijke Bibliotheek (lijst) en bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (catalogus) gedeponeerd.

Voor vragen over onze rapporten kunt u een bericht sturen naar .