Archeologisch Booronderzoek

Een booronderzoek wordt in de archeologie gebruikt om de bodemopbouw te verkennen, om archeologische waarden op te sporen (karteren) of om ze te waarderen. Dit onderzoek wordt ook wel Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) genoemd en is bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning of bestemmingswijziging vaak nodig. Het is het vervolg op het bureauonderzoek.

De boringen plaatsen we vaak met de hand (een zogenaamde Edelmanboor). Het aantal en diameter van de grondboor is afhankelijk van het gebied dat we onderzoeken, vaak volstaat een boor met een diameter van 7 cm en boren we 1 tot 2 meter diep.

Het project (voorbereiding en rapportage) van het booronderzoek wordt vaak gecombineerd met dat van het bureauonderzoek als vooraf zeker is dat ook boringen moeten worden geplaatst. Zo besparen we op de kosten. 

Bureau voor Archeologie is gecertificeerd voor het uitvoeren van archeologisch booronderzoek (BRL4000). We werken volgens de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Vraag om offerte via het contact formulier of doe het online.

Archeologisch booronderzoek en milieuhygiënisch onderzoek kan ook worden gecombineerd; dat is praktisch en efficiënt. Bureau voor Archeologie werkt daarvoor samen met een partner in haar netwerk en maakt in dat geval een gecombineerde offerte.