Archeologie vriendelijk bouwen

Vanuit het perspectief van de archeoloog betekent dit bouwen zonder dat archeologische resten worden verstoord. Dus de bouwwerkzaamheden zijn vriendelijk voor de archeologie (behoud erfgoed). Vanuit het perspectief van de initiatiefnemer betekent dit meestal bouwen terwijl de kosten voor archeologisch onderzoek beperkt blijven. Dus de archeologie is vriendelijk voor de initiatiefnemer (kosten beheersing).

Beide partijen zoeken dus naar schade minimalisatie vanuit een ander perspectief.

Een besluit over een al dan niet te verlenen bouwvergunning en bijbehorende voorschriften moet worden genomen in een stadium dat archeologen de potentiële schade moeilijk kunnen voorspellen. Immers, wat er precies in de bodem zit aan archeologie weten archeologen pas na een opgraving (die nog niet is uitgevoerd), en de kennis over het bewaren van archeologische resten in de grond (in-situ behoud) is nog beperkt. Dat maakt het dus moeilijk de kosten voor aanpassingen van een ontwerp hier tegenover te plaatsen in een afweging.

Niettemin, de belangrijkste stelregel is even simpel als eenvoudig: probeer zoveel mogelijk het daadwerkelijk vergraven (met een graafmachine) van archeologisch resten te voorkomen. Als u overweegt uw plannen archeologie vriendelijk te maken, denk dan aan:

  • het verplaatsen van de vlakken waarin wordt gegraven naar plekken waar geen archeologische resten worden verwacht, of aanwezig zijn,
  • het ophogen van een terrein alvorens funderingen (op staal) aan te brengen, en
  • het gebruik van zo weinig mogelijk heipalen.

In elk stadium van archeologisch onderzoek is het verstandig deze aspecten opnieuw te overwegen. Treed vervolgens in overleg met de bevoegde overheid om uw bereidheid tot archeologie vriendelijk bouwen toe te lichten en vraag wat dat voor de onderzoeksverplichtingen kan betekenen.

Lees verder:

Informatie over Bouwen en Archeologie op de site van de rijksdienst.