Advies

Goed advies is goud waard. Is onderzoek wel nodig?

Bureau voor Archeologie ondersteunt klanten met advies in alle soorten archeologische projecten en geeft u inzicht in archeologische wet- en regelgeving en de rollen van de diverse belanghebbenden in het archeologische speelveld. En, uiteraard, waar u staat op dat speelveld.

Staat u aan het begin van een project, dan onderzoeken we bijvoorbeeld samen of archeologisch onderzoek wel moet worden uitgevoerd, en zo ja, wat de risico's zijn (geld en tijd). Is een archeologisch onderzoekstraject al opgestart, dan biedt Bureau voor Archeologie ondersteuning in diverse vormen, bijvoorbeeld een second opinion op een bestaand archeologisch onderzoeksrapport, of aan tafel in gesprek met de bevoegde overheid.

Vraag direct om een prijsopgave.