Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Bureau voor Archeologie heeft een toets gepubliceerd op Braincert waarmee men kan aantonen dat men theoretische "Kennis van [heeft van] beschrijvings-/ en classificatiesystemen van de NEN 5104 en of ASB". De toets staat hier en is kostenloos. Om te voldoen aan de eisen die gesteld worden in de BRL4000 moet men daarnaast ook nog aantonen dat deze kennis in het veld kan worden toegepast.